Thursday, December 25, 2014

Cõi Thơ: Như Phật (Thích Tánh Tuệ)

Photo by Việt Nam Ăn Chay
Translation of excerpts from a poem titled "Like the Buddha" by the Venerable Thích Tánh Tuệ:

SEE like the Buddha
With eyes of cosmic compassion
Seeing people and all beings
With harmony and understanding.

LISTEN like the Buddha
Listen with immense empathy
A heart that has no boundary
Understands and loves the world ever so deeply...

SMILE like the Buddha
Legacy of magnanimity and tenderness
A smile of Truth, Goodness, Beauty
Banishing all suffering and agony...

Như Phật

Em hãy NHÌN như Phật
Ánh mắt Từ mênh mông
Nhìn người và nhìn vật
Với chan hòa, cảm thông.

Em hãy NGHE như Phật
Nghe với tình bao la
Khi lòng không biên giới
Hiểu, thương đời sâu xa..

Em hãy CƯỜI như Phật
Nét bao dung, hiền hòa
Nụ cười Chân, Thiện, Mỹ
Làm đau thương.. xóa nhòa..

Ta hãy NGỒI như Phật
Trầm hùng tựa núi cao
An nhiên và bất động
Giữa cuộc trần lao xao..

Rồi ta ĐI như Phật
Bước an lành, thảnh thơi
Muôn lối bừng hoa nở
Làm đẹp thêm cuộc đời.

Và ta.. THỞ như Phật
Thở chậm và thở sâu
Để nghe từng mạch sống
Có bình an, nhiệm mầu.

Mình là con của Phật
Nhiều, ít nên giống Người?
Nơi nào ta có mặt
Có Niết Bàn, an vui.

Thích Tánh Tuệ