Học tiếng Anh (Learning English)


(Web sites for learning English, free & online)

Tiếng Anh là một sinh ngữ thông dụng trong thời hiện đại. Nhiều thông tin hữu ích được truyền đạt bằng Anh ngữ, giúp bản thân ta mở rộng tầm kiến thức.

Sau đây là một số trang mạng có thể giúp bạn tham khảo thêm về tiếng Anh, nhất là cho những ai vừa làm quen với ngôn ngữ này. Chúc các bạn nhiều vui và thành công!
  1. Học tiếng Anh
  2. Học tiếng Anh thật là dễ (Youtube)
  3. Học tiếng Anh - BBC
  4. Học tiếng Anh - VOA
  5. Hội đồng Anh (British Council) - Các trang web học tiếng Anh
  6. Learn English Online (miễn phí)
  7. Phim tiếng Anh
  8. Talk English
  9. Tự học tiếng Anh hiệu quả