Wednesday, November 20, 2013

Tin Vui Ăn Chay: Quân đội Na Uy ăn chay mỗi thứ hai trong tuần

Source: Norwegian Armed Forces
Norwegian army troops will soon be served the vegetarian diet every Monday to create a very important kind of peace for our Earth. Spokesperson Eystein Kvarving told Agence France-Presse (AFP): "It's about being more concerned for our climate, more ecologically friendly, and also healthier." Our grateful applause for this enlightened implementation!

Quân đội Na Uy ăn chay mỗi thứ hai trong tuần 
Thiên Ân / Việt Nam Ăn Chay

(VNAC) - Tại một căn cứ chính của quân đội Na Uy, thức ăn chay mỗi thứ hai trong tuần đã được phục vụ cho binh sĩ. Sắp tới, toàn thể quân đội Na Uy, kể cả những đơn vị tại hải ngoại, cũng sẽ theo chính sách này. Ước tính hàng năm quân đội Na Uy sẽ giảm bớt 150 tấn thịt.

Phát ngôn nhân Eystein Kvarving cho biết: "Vấn đề ở đây không phải là để tiết kiệm tài chính, mà là để quan tâm hơn về khí hậu của chúng ta, thân thiện hơn với môi sinh, và cũng lành mạnh hơn nữa."

The Future in Our Hands (Tương lai trong tay ta), một tổ chức môi trường Na Uy, hoan nghênh quyết định này. Giám đốc điều hành Arild Hermstad phát biểu: "Bộ Quốc phòng xứng đáng được nhiều ca ngợi vì biết xem trọng vấn đề khí hậu và môi sinh." Theo thông tin của tổ chức này, một người Na Uy trung bình ăn hơn 1.200 động vật trong đời của họ, bao gồm 1.147 gà, 22 cừu, 6 bò, và 2,6 nai.

Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc cũng khuyến cáo rằng việc chăn nuôi gia súc làm thực phẩm cho con người gây ra 18% lượng khí thải nhà kính trên thế giới.

Phát ngôn nhân Kvarving nói thêm: "Đây là một bước để bảo vệ khí hậu của chúng ta. Mục đích là phục vụ những thức ăn có tính cách tôn trọng môi trường."

Thế là quân đội Na Uy ăn chay mỗi tháng ít nhất được 4 ngày, xin chúc mừng Na Uy!

http://www.vietnamanchay.com/2013/11/tin-vui-chay-quan-oi-na-uy-chay-moi-thu.html