Wednesday, November 20, 2013

Góc Đẹp Tâm Hồn: Hãy mỉm cười để đón nhận tất cả

Smile and embrace all of life's circumstances.

Hãy mỉm cười để đón nhận tất cả