Sunday, April 17, 2011

Biến Đổi Khí Hậu: Biến đổi khí hậu gây ra động đất (Hà Nam)

"People who are ridiculed for saying that earthquakes are a result of global warming could actually be right, scientists claim. Long-term climate change has the potential to spin Earth's tectonic plates, according to a new study from the Australian National University."  
To read more, please click here.

Biến đổi khí hậu gây ra động đất

Hà Nam (Theo Dailymail)
Ngày 17 tháng 4, 2011

(ANTĐ) - Các nhà khoa học trường Đại học quốc gia Australia vừa công bố một nghiên cứu cho thấy, những trận động đất xảy ra thường xuyên trong những năm gần đây là kết quả của sự nóng lên toàn cầu.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, biến đổi khí hậu trong thời gian dài có thể làm thay đổi kiến tạo của vỏ Trái đất, tạo ra lực ảnh hưởng đến chuyển động của mảng kiến tạo. Khi lực di chuyển các mảng địa chất dọc theo ranh giới của chúng đến một ngưỡng nhất định, sẽ xảy ra động đất. 


“Từ trước đến nay, biến đổi khí hậu chưa từng được xem là nhân tố gây ra động đất, nhưng từ những nghiên cứu thực tế chúng tôi phát hiện ra rằng động đất hoàn toàn có thể do biến đổi khí hậu gây ra” -  Tiến sĩ Iaffaldano thuộc nhóm nghiên cứu nói. 

Nghiên cứu này đã mở ra hy vọng có thể giúp phát hiện và dự báo sớm những trận động đất mạnh như ở Nhật Bản hồi tháng 3 vừa qua.     

http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=100168&ChannelID=7