Sunday, April 17, 2011

Vườn Nhạc: Canon của Pachelbel (Cung Rê trưởng) - Pachelbel's Canon in D Major


Pachelbel's Canon, or Canon in D major  (Kanon und Gigue für 3 Violinen mit Generalbaß) (PWC 37, T. 337, PC 358) is a famous work by German Baroque composer Johann Pachelbel (1653 – 1706). 

Let's enjoy the exquisitely beautiful sounds.

Canon của Pachelbel (Cung Rê trưởng) là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Đức thời Baroque, đó là Johann Pachelbel (1653 – 1706), cho đến nay vẫn còn được nhiều người nghe. Bài này được trình tấu bằng các nhạc cụ và kỹ thuật nguyên thủy thời nhạc sĩ Pachelbel cách đây đã hơn 4 thế kỷ.

Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.