Sunday, April 17, 2011

Sống Xanh: Hàng ngàn người tham gia Ngày hội Tái chế Chất thải

Waste Recycling Day took place in HCM City on April 17, 2011 with thousands of people participating. Residents exchanged nonfunctional light bulbs, batteries, chemical containers etc. for environmentally friendly products. The 3Rs (Reduce - Recycle - Reuse) is called 3T in Vietnamese (Tiết giảm - Tái chế - Tái sử dụng). Hooray for all the smart and green-going Vietnamese! It really is a beautiful country, and with the help of all citizens, this sacred ancient land will remain clean and verdant for all to appreciate.

Hàng ngàn người tham gia Ngày hội Tái chế Chất thải

A. Vân

(SGGP) – Ngày 17-4-2011, Quỹ Tái chế chất thải của Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM tổ chức ngày hội tái chế chất thải lần 4-2011 với chủ đề “3T và người lao động”. Tại ngày hội, hàng ngàn người đã đến các quầy sản phẩm thân thiện với môi trường để đổi chất thải phát sinh trong sinh hoạt gia đình như bóng đèn, ắc quy, chai lọ đựng hóa chất để lấy sản phẩm thân thiện với môi trường như bao bì giấy, sữa…

Ông Đào Anh Kiệt, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM, cho biết hiện có 60% dân số là người lao động. Đây là nhóm đối tượng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ, cải thiện môi trường sống của thành phố. Do đó, chủ đề của ngày hội tái chế chất thải năm nay nhằm hướng đến đối tượng chính là người lao động nói chung và giới công nhân, công nhân viên chức nói riêng, làm sao để hoạt động 3T (tiết giảm - tái chế - tái sử dụng) ngày càng đi sâu vào nếp sống, nếp suy nghĩ và biến thành hành động thiết thực của mọi người dân thành phố.

Được biết, hiện trung bình mỗi ngày môi trường TPHCM tiếp nhận khoảng 6.500 tấn chất thải. Trong đó, có khoảng 40% khối lượng chất thải được tái chế, số còn lại vẫn phải đang chôn lấp, rất có hại cho môi trường. Để tăng khối lượng rác tái chế, giảm thiểu diện tích đất và hạn chế ô nhiễm phát sinh từ bãi chôn lấp rác rất cần sự góp sức của cả cộng đồng trong việc phân loại, tiết kiệm, tái chế, tái sử dụng rác thải.

Được biết, trong 3 lần tổ chức ngày hội tái chế rác thải vào các năm 2008, 2009, 2010, lượng chất thải nguy hại thu gom đạt gần 5 tấn và thu hút hơn 22.000 người tham dự.


http://www.sggp.org.vn/moitruongdothi/2011/4/255459/