Tuesday, February 22, 2011

Vũ Trụ Bao La: Có ít nhất 50 tỷ hành tinh trong dải Ngân hà

There are at least 50 billion planets in our Milky Way. Scroll down for an excerpt and link.

Có ít nhất 50 tỷ hành tinh nằm trong dải Ngân hà
Nguồn: Vietnam+ / Huy Lê
Ngày 20 tháng 2, 2011

Các nhà khoa học đã lần đầu tiên ước tính số lượng các hành tinh trong dải thiên hà của chúng ta và công bố những con số khổng lồ: Có ít nhất 50 tỷ hành tinh trong dải Ngân hà.

Ngoài ra, ít nhất 500 triệu hành tinh trong số trên nằm trong vùng không quá nóng và không quá lạnh nơi sự sống có thể tồn tại. Con số này được suy ra từ những kết quả trước đó mà kính thiên văn Kepler của NASA thu thập được.

Trong hội nghị thường niên của Hiệp hội Mỹ vì sự Tiến bộ Khoa học diễn ra ngày 19/2 tại Washington, ông William Borucki, trưởng nhóm phân tích dữ liệu Kepler cho biết các nhà khoa học đã coi số lượng hành tinh họ phát hiện được trong năm đầu tìm kiếm là một phần nhỏ của bầu trời đêm rồi sau đó tiến hành ước lượng về khả năng các ngôi sao có những hành tinh quay xung quanh.

Đến nay, Kepler đã phát hiện 1.235 hành tinh, trong đó 54 hành tinh nằm trong vùng nơi sự sống có thể tồn tại. Nhiệm vụ chính của kính thiên văn này không phải là xác định các thế giới riêng biệt mà cung cấp cho các nhà thiên văn khả năng phán đoán về việc có bao nhiêu hành tinh, đặc biệt là những hành tinh có tiềm năng nằm trong “vùng sống”, trong dải Ngân hà.

Các nhà khoa học sẽ sử dụng tỷ lệ bao quát bầu trời 1/400 của Kepler và suy luận ra từ đó. Ông Borucki và các đồng nghiệp tính toán cứ hai ngôi sao thì có một ngôi sao có hành tinh và cứ 200 ngôi sao thì có một ngôi sao có hành tinh nằm trong “vùng sống”.

Đó chỉ là con số tối thiểu vì những ngôi sao này có thể có hơn một hành tinh và Kepler vẫn chưa có tầm nhìn đủ xa để thấy được những hành tinh nằm cách xa ngôi sao mà nó quay quanh.

Ví dụ, các nhà thiên văn nói rằng nếu kính thiên văn Kepler cách Trái Đất 1.000 năm ánh sáng và đang theo dõi Mặt Trời của chúng ta đồng thời phát hiện sao Kim đang di chuyển ngang qua, thì cơ hội nhìn thấy Trái Đất chỉ là 1/8.

Để ước tính tổng số hành tinh, các nhà khoa học sau đó sử dụng tần xuất đã quan sát được và áp dụng đối với số lượng các ngôi sao trong dải Ngân hà.

Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học tính toán có 100 tỷ ngôi sao trong dải Ngân hà, song năm ngoái, một nhà khoa học thuộc Đại học Yale khẳng định con số này là gần 300 tỷ.


http://www.vietnamplus.vn/Home/Co-it-nhat-50-ty-hanh-tinh-nam-trong-dai-Ngan-ha/20112/78879.vnplus

VietNamAnChay.com chuyển ngữ & đăng tiếp đoạn sau:
Nguồn: AP / Seth Boreinstein

Dù sao chăng nữa, điều này chứng tỏ rằng Carl Sagan đã đúng khi nói về hàng tỷ tỷ thế giới -  nhà thiên văn học NASA về hưu Steve Maran nói như trên. Ông không phải là người tham gia trong nghiên cứu này nhưng đã có lời khen ngợi.

Đó chỉ là riêng dải Ngân hà của chúng ta mà thôi. Các khoa học gia tính có 100 tỷ thiên hà. 


Ông Borucki nói những ước tính mới này sẽ đưa đến rất nhiều câu hỏi về đời sống ngoài kia trên vũ trụ. "Câu hỏi kế tiếp là tại sao họ chưa viếng thăm chúng ta?"  

Và câu trả lời? "Tôi không biết," ông Borucki nói.


Either way it shows that Carl Sagan was right when he talked of billions and billions of worlds, said retired NASA astronomer Steve Maran, who praised the research but wasn't part of it.

And that's just our galaxy. Scientists figure there are 100 billion galaxies.

Borucki said the new calculations lead to worlds of questions about life elsewhere in the cosmos. "The next question is why haven't they visited us?"

And the answer? "I don't know," Borucki said.


http://news.yahoo.com/s/ap/20110220/ap_on_sc/us_sci_cosmic_census