Tuesday, March 01, 2011

Môi Trường Quanh Ta: Lâm Đồng hàng nghìn ha rừng bị phá

Nhiều cây thông bị chặt phá - Pine trees destroyed (Photo: Báo Lao Động)
Thousands of hectares of forest in Lâm Đồng, Việt Nam are in trouble. 

Nguồn: Đình Tường / Con Người & Thiên Nhiên
Ngày 28-02-2011

ThienNhien.Net - Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có hàng chục nghìn ha rừng được giao cho các chủ dự án thuê để triển khai các dự án phát triển rừng và đất rừng. Tuy nhiên, từ khi các chủ dự án vào thuê rừng đến nay luôn để tình trạng rừng bị xâm hại.

Báo Nông Thôn Ngày Nay ngày 28/2/2011 cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có tới 469 doanh nghiệp triển khai đầu tư các dự án liên quan đến rừng với tổng diện tích là 81.726ha. Trong đó 49 dự án với tổng diện tích 5.000ha đã bị thu hồi do các chủ đầu tư để rừng bị phá.

Đơn cử, nhiều cây thông thuộc các cánh rừng dọc quốc lộ 723 đoạn qua địa bàn huyện Lạc Dương đã bị lâm tặc vạt gốc, đổ hóa chất gây cây chết, hoặc lập những xưởng xẻ dã chiến tại đó để phá rừng. Gần đây nhất, cuối tháng 2/ 2011 đoàn kiểm tra của tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện 250 cây thông có độ tuổi từ 20 – 30 năm bị chặt phá.

Hầu hết những cánh rừng thông bị phá đều thuộc diện tích đất rừng đã giao cho các chủ dự án.


http://www.thiennhien.net/news/135/ARTICLE/13675/2011-02-28.html