Tuesday, March 01, 2011

Biến Đổi Khí Hậu: Sông băng Peru tan chảy quá nhanh

Núi Huaytapallana ở Peru - Peru's Huaytapallana
A glacier on Peru's Huaytapallana Moutain lost half its surface ice in just 23 years, which threatens fresh water source. Scientists say this is due to global warming.

Nguồn: Hispanically Speaking News
Ngày 24 tháng 2, 2011
VietNamAnChay.com chuyển ngữ


Sông băng Peru tan chảy quá nhanh, gây đe dọa cho nguồn nước sạch


Chỉ trong vòng 23 năm, dải Huaytapallana hùng vĩ của Peru đã mất phân nửa diện tích sông băng, có nghĩa là nguồn nước sạch sẽ bị giới hạn. Sông băng tan chảy vượt trên mức dự đoán, hơn những gì được khám phá trước đây.

Các khoa học gia nghiên cứu sông băng trên núi này cho rằng nguyên nhân là hâm nóng toàn cầu do biến đổi khí hậu khiến sông băng tan biến nhanh chóng. Huaytapallana là nguồn nước sạch chủ yếu cho nông nghiệp và nước uống trong vùng.

Huaytapallana là một phần trong rặng núi được gọi là “Nóc Nhà của Châu Mỹ,” nơi có nhiều sông băng. Người ta nghiên cứu các sông băng ở đây để suy ra những thay đổi đang xảy ra cho các sông băng khác trên thế giới.

Năm 2009, một nghiên cứu tiên đoán rằng trong vòng 35 năm, 22% sông băng của Peru sẽ tan chảy. Giờ đây, chỉ mới 2 năm sau, 50% diện tích băng đá của một dải núi chính yếu đã tan biến. Nếu tiếp tục đà này mà không có giải pháp [cho hâm nóng toàn cầu], tất cả những đỉnh núi phủ tuyết ở Peru sẽ mất dạng trong vòng 20 năm.

http://www.hispanicallyspeakingnews.com/notitas-de-noticias/details/perus-glaciers-disappearing-at-rapid-pace-threat-to-fresh-water-source/5546/