Sunday, February 27, 2011

Khuôn Vàng Thước Ngọc: Bạn có cô đơn không? (Giăng 5:1-9)

In John 5:1-9, there's a story of a lonely invalid who was healed by Master Jesus. Are we lonely too? Pray that our hearts be still and be touched by the infinite love of the Lord to emerge from the abyss of sorrow. Pray that we have the generosity to share this joy and treasure with those around us, humans, animals, and nature alike. May we pay attention to the lonely and comfort them. May we be good instruments of God. (Bible passage at the end of post.)

Giăng 5:1-9
Thánh Kinh


1 Kế đó, có một ngày lễ của dân Giu-đa, Đức Chúa Jêsus lên thành Giê-ru-sa-lem.
2 Số là, tại thành Giê-ru-sa-lem, gần cửa Chiên, có một cái ao, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bê-tết-đa, xung quanh ao có năm cái vòm cửa.
3 Những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại xuội nằm tại đó rất đông, [chờ khi nước động;
4 vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao, làm cho nước động; lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bịnh gì, cũng được lành].
5 Nơi đó, có một người bị bịnh đã được ba mươi tám năm.
6 Đức Chúa Jêsus thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày thì phán: Ngươi có muốn lành chăng?
7 Người bịnh thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động; lúc tôi đi đến, thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi.
8 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi.
9 Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi. Vả, bấy giờ là ngày Sa-bát.


Câu 7 ("Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động; lúc tôi đi đến, thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi") nói lên tâm trạng nào của người bệnh? Thế nào là cô đơn? Tại sao cô đơn? Bạn có từng trải cô đơn không? Làm sao hết cô đơn? Làm sao giúp người cô đơn?

Khi Đa-vít chạy trốn khỏi Sau-lơ, ẩn trong hang núi A-đu-lam (gần Bết-lê-hem) với 400 bộ hạ, có các anh và cả nhà cha của ông tìm đến với ông, nhưng ông than thở: "Xin Chúa nhìn phía hữu tôi, coi: chẳng có ai nhận biết tôi; tôi cũng không có nơi nào để nương náu mình; chẳng có người nào hỏi thăm linh hồn tôi" (I Sa-mu-ên 22:1-2; Thi-thiên 142:4).

Cô đơn giữa đám đông người, giữa những người thân trong gia đình. Cô đơn không phải khi ở một mình, nhưng khi "chẳng có ai nhận biết" mình (có thể dịch là "chẳng ai hiểu mình"), khi "chẳng có nơi nào để nương náu mình", cô đơn là khi chẳng có ai "hỏi thăm linh hồn mình", "ngẫm một mình, nghĩ một mình, một mình mình biết, một mình mình hay."

Chính Chúa Giê-su cũng đã kinh nghiệm "cô đơn" trong vườn Ghết-sê-ma-nê và trên thập tự giá, khi các môn đệ thân yêu của Ngài không thức được với Ngài trong một giờ, và Thân Phụ Ngài là Đức Chúa Cha Từ Ái cũng lìa bỏ Ngài (Ma-thi-ơ 26:40; 27:46). Người đau nằm trên bờ ao Bê-tết-đa này thật cô đơn giữa muôn người, thật người "chẳng có ai" và trong lúc tuyệt vọng ấy thì Chúa Giê-su đã thấy người, hiểu người, thông cảm với người, đến với người, cứu giúp người, và từ đó làm bạn với người. Cảm tạ ơn Chúa!

Có một vị vua nước Ba Tư rất nhân từ, thường hay giả dạng thường dân, đến thăm dân chúng nghèo khổ để tìm hiểu nhu cầu và nguyện vọng của họ. Có lần vua đã đến với ông lão rất nghèo và sống cô đơn. Vua ăn bánh mì khô, uống nước lạnh, và ngủ chung với ông lão trong túp lều lụp xụp tồi tàn. Sau nhiều lần thăm viếng, vua tỏ cho ông lão biết mình là ai, và hỏi ông lão muốn vua ban cho điều gì, ông lão liền tâu: "Xin bệ hạ đừng rút lại tình bạn giữa chúng ta để tôi không sống cô đơn như trước nữa!" Thật là một lời cầu xin khôn ngoan và thiết thực.

Người bại cô đơn trong câu chuyện này sau khi gặp Chúa và được Ngài chữa lành thì không còn cô đơn nữa, nhưng đã trở nên chứng nhân và nguồn phước cho nhiều người chung quanh ao Bê-tết-đa và trong thành Giê-ru-sa-lem. Còn bạn thì sao?

Lạy Chúa, con nguyện kính Chúa yêu người, để ý đến những người cô đơn và giúp đỡ họ, xin Chúa dùng con.

http://www.vietchristian.com/reader.asp?pid=,src=/svtk/svtk0293.txt,name=Ngay,enc=2,nl=1,id=2,max=28

John 5:1-9 (New International Version)
Christian Bible

The Healing at the Pool
 1 Some time later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. 2 Now there is in Jerusalem near the Sheep Gate a pool, which in Aramaic is called Bethesda and which is surrounded by five covered colonnades. 3 Here a great number of disabled people used to lie—the blind, the lame, the paralyzed. [4] [b] 5 One who was there had been an invalid for thirty-eight years. 6 When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, “Do you want to get well?”
 7 “Sir,” the invalid replied, “I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me.”
 8 Then Jesus said to him, “Get up! Pick up your mat and walk.” 9 At once the man was cured; he picked up his mat and walked. The day on which this took place was a Sabbath.

John 5:4 Some manuscripts include here, wholly or in part, paralyzed—and they waited for the moving of the waters.  From time to time an angel of the Lord would come down and stir up the waters. The first one into the pool after each such disturbance would be cured of whatever disease they had.