Friday, October 22, 2010

Nếp Sống Ăn Chay: Hành động thuần chay


Hành Động Thuần Chay

 • Cho người đói ăn.
 • Giúp đồng bào thiểu số.
 • Bênh vực người lao động.
 • Tử tế với loài vật.
 • Ngưng xí nghiệp chăn nuôi.
 • Cứu được 100 thú vật hàng năm.
 • Ngưng phá rừng chăn thả nông súc.
 • Bảo tồn 1 mẫu đất.
 • Ngừng chăn thả nông súc trên đất công.
 • Yêu cầu cơ quan bảo vệ loài hoang dã ngừng giết thú hoang.
 • Ngưng chiến tranh giành giựt tài nguyên.
 • Chấm dứt sự khống trị của thương mại.
 • Sống theo lương tâm.
 • Cứu đại dương của chúng ta.
 • Ngăn chận ô nhiễm nước số 1.
 • Ủng hộ một Địa Cầu bền vững.
 • Nghĩ ngoài cái tôi.
 • Sống từ ái.
 • Chấm dứt bạo lực.