Thursday, October 21, 2010

Bạn Thú Mến Yêu: Bướm vua biết phòng bệnh


Bạn có biết, thế giới loài vật có nhiều điều kỳ diệu mà chúng ta ít được nghe nhắc đến. Chẳng hạn, loài bướm vua (còn được gọi là vương điệp) rất thông minh. Bướm biết cách dùng cây cỏ để phòng bệnh và chữa bệnh cho con, ngay cả trước khi con ra đời. Một nghiên cứu mới đây đã khám phá ra điều đó.

Sâu bướm được cho ăn nhiều loại cỏ sữa (milkweed), trong đó có nhóm hóa chất cardenolide. Chất này đối với sâu bướm không sao, nhưng lại độc với kẻ muốn tấn công.

Nhà sinh vật học tiến hóa Jaap de Roode, đại học Emory từ Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ nói: "Mình nhìn những con vật mà mình nghĩ rằng rất đơn giản, nhưng họ lại có thể làm một việc tuyệt vời. Họ xem thiên nhiên như một tủ thuốc. Những giống loài khác thường học hỏi điều này từ cha mẹ, nhưng bướm vua không cần phải học cách tự chữa bệnh, họ tự nhiên làm được."

Trời sinh loài vật có bản năng thích sinh tồn, cho nên loài bướm vua cũng được ban cho sự thông minh để biết tự chăm sóc và bảo vệ.

Lần tới khi nhìn thấy bướm, các bạn nhỏ nên nhớ là bướm rất khôn và hãy để cho bướm được tự do, đừng bắt bướm mà... ép vào sách; nếu bướm chỉ còn là một cái xác khô không hồn thì tội cho bướm và cho chính mình lắm nhé.

Tham khảo: http://www.livescience.com/animals/monarch-butterfly-medication-101018.html