Sunday, September 24, 2023

Thơ: Tinh Cầu Xanh (Từ Thảo)


Tinh Cầu Xanh

Xa xưa có một hành tinh
Khai thiên lập địa bình minh chào đời
Mênh mông sông nước tuyệt vời
Biển trong, cát trắng, mây trời thong dong
Núi non, hoa cỏ, rêu rong
Hài hòa vạn vật một vòng âm dương
Loài người đến để yêu thương
Vun bồi tô điểm sắc hương đất lành

Em hãy là tinh cầu xanh
Nghìn trùng thiên phước vẫn dành riêng em...

- Từ Thảo