Friday, January 06, 2017

Cõi Thơ: Tự Lực (Như Nhiên Thích Tánh Tuệ)

Translated excerpts of "Self-Reliant", a poem by the Venerable Sakya Tánh Tuệ:

At times when the path of life is obstructed
We must know and overcome it ourselves
When over us life casts dark shadows
Light our own torch and just walk out.
....
There are many things in life
That no one can help us with.
By themselves the enlightened arise
And step toward a realm of radiant light...

T Lc

Đôi khi đường đời chn li
 T mình phi biết vượt qua
Đời chp vào ta bóng ti
 Hãy t thp đèn bước ra.

Lm lúc hn ta nh l
Tri.. còn sm nng chiu mưa!
 Hãy t lau khô phin mun
 Tàn đông, xuân li sang mùa

Có nhng ngày vui đã mt
 Luyến lưu, tìm được chăng là ?
 Hãy t đối đầu hin thc
 Dù hin thc đầy xót xa..

- Tht bi chưa làm ta kh
Khđui bóng thành công.
 Mt mát không làm siêu đổ
 Đổ vì.. tư tưởng chưa thông!.

Thành công, y là phương tin
 M ra hnh phúc cho đời.
 Hnh phúc chính là chìa khóa
 Sng gia thăng, trm.. vn vui.

Có nhng n cười đã tt
 T mình thp li bình minh
 Thế gian nghĩa tình lnh ngt
 T lòng độ lượng nhân sinh..

- Có nhiu điu trong cuc sng
 Khôn ai giúp được cho mình.
 Người biết t mình đứng dy
 Bước v no sáng quang minh..

Như Nhiên Thích Tánh Tu