Wednesday, March 23, 2016

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Chả hấp chay - Võ Thu Hà (Steamed tofu loaf)


VEGAN: Steamed tofu loaf

Chả hấp chay
Hướng dẫn: Đầu bếp Võ Thu Hà
Chương trình Món Ngon Mỗi Ngày