Sunday, January 31, 2016

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Cháo chay ngũ hành - Diễn viên Hòa Hiệp (Five-element vegan porridge)


The five elements in this vegan porridge consist of lotus seed, water chestnut, pumpkin, shiitake mushroom, and baby corn. 

Cháo chay ngũ hành
Hướng dẫn: Diễn viên Hòa Hiệp 
Chương trình Vui Sống Mỗi Ngày
Chuyên mục Ẩm Thực Cuộc Sống