Tuesday, January 05, 2016

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Kho thập cẩm - Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân (Braised veggie medley)


Braised veggie medley - a good dish to try when you have a bit of leftover roots and vegetables. In this dish: bitter melon, potato, string beans, bamboo shoot, king oyster mushroom, red chili pepper, fried tofu and vegan silken ham. Seasonings: soy sauce, mushroom seasoning granules, vegan oyster sauce, and sugar. 

Kho thập cẩm
Hướng dẫn: Nghệ nhân ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân
MC Đại Nghĩa (trường chay)
Chương trình Món Chay do Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện

Trong chương trình này, cô Cẩm Vân cũng trả lời câu hỏi của khán giả về cách bảo quản nấm.