Sunday, November 01, 2015

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Bò né chay - Thu Hà (Savory shiitake mushroom)


Bò né chay
Món bò né chay làm bằng chân nấm đông cô qua hướng dẫn của đầu bếp Thu Hà