Thursday, November 12, 2015

Bạn Thú Mến Yêu: Tổ chức COK đăng clip mới về lò sát sinh


A message from Compassion Over Killing (COK):
In 2015, a COK investigator worked inside Quality Pork Processors (QPP), a USDA-inspected slaughterhouse in Minnesota that exclusively supplies to Hormel, the makers of SPAM. This shocking footage offers a disturbing, close-up view of the suffering endured by pigs as they are pushed, prodded and dragged to their death. 
This facility is one of five in the U.S. operating under a USDA pilot program, known as “HIMP”, that allows for high-speed slaughter and reduced government oversight. That means this facility operates at faster line speeds than almost any other facility in the U.S.: approximately 1,300 pigs are killed each hour, their meat to be sold as SPAM or other Hormel pork products.
The excessive slaughter line speed forces workers to take inhumane shortcuts that lead to extreme suffering for millions of pigs. It also jeopardizes food safety for consumers. 
You can make a difference: The best way we can stand up for pigs and all animals is by leaving them off our plates
Tổ chức COK đăng clip mới về lò sát sinh
Grace Nguyễn / Việt Nam Ăn Chay

(VNAC) - Tổ chức Từ bi Thay Giết chóc (Compassion Over Killing, còn gọi tắt là COK) vừa phổ biến clip mới do một nhân viên tay trong (undercover) thâu hình tại một lò sát sinh ở Minnesota, USA.

Lò Quality Pork Processors là nơi cung cấp thịt heo riêng cho hãng Hormel, sản xuất pa-tê hiệu SPAM. Vì đây là lò sát sinh theo tốc độ nhanh, nhân viên phải hối thúc, đánh đập cho heo đi nhanh vào chỗ chết, mỗi giờ có khoảng 1.300 con heo bị giết. Theo nhận định của COK, điều này "đưa đến nỗi thống khổ tột cùng cho hàng triệu con heo, đồng thời gây nguy hiểm cho an toàn thực phẩm của người tiêu thụ."

Hình ảnh thực tế tại lò mổ có tính cách tàn bạo khiến một số người ngại xem, nhưng đó là những gì đang xảy ra cho hoàn cảnh của loài heo, một giống vật được xem là thông minh, thích xây tổ cho con, thích bơi lội, thích tắm nắng, thích chơi banh.

Đa số phản hồi trên Youtube cho thấy clip đã có ít nhiều ảnh hưởng đối với người xem: 
- "Thêm một lý do để không ăn bất cứ loại thịt nào. Cho đến khi kỹ nghệ [thịt] thay đổi cách đối xử với loài vật, tôi quyết không mua bất cứ thịt nào, nhất là từ hãng Hormel." 
- "Đây là lý do khiến tôi thuần chay." 
- "Sao mấy người làm công việc đó có thể ngủ yên, thật tình!" 
- "Không nên phán xét họ, như vậy chỉ làm tăng thêm bạo động mà thôi. Thay vào đó, hãy cố gắng nhiều hơn để tránh tệ nạn này, bằng cách lan rộng ý thức, trên facebook, qua lời nói và hành động trong đời sống hàng ngày của chúng ta."

COK đề nghị: "Bạn có thể tạo sự khác biệt. Cách tốt nhất để bênh vực loài heo và tất cả các bạn thú là đừng ăn thịt họ."