Friday, November 20, 2015

Bạn Thú Mến Yêu: Lời kêu gọi ân xá cho tất cả gà tây

Cheese the Turkey was pardoned
by President Obama (November 2014)
Official White House Photo by Chuck Kennedy
Please consider joining Compassion Over Killing's petition in "urging President Obama to go beyond the symbolic gesture of 'pardoning' a turkey who has committed no crime, and instead show compassion for all animals by choosing a meat-free holiday meal."

Lời kêu gọi ân xá cho tất cả gà tây
Grace Nguyễn / Việt Nam Ăn Chay

(VNAC) - Hàng năm có 300 triệu gà tây bị giết lấy thịt ở nước Mỹ. Vào lễ Tạ Ơn, có hơn 45 triệu gà tây bị giết. Theo thông lệ, một ngày trước lễ Tạ Ơn, tổng thống Hoa Kỳ sẽ "ân xá" cho hai chú gà tây được chọn, cho họ được sống bình yên đến cuối đời.

Năm nay (2015), tổ chức bất vụ lợi Compassion Over Killing (Từ bi Thay Giết chóc) đã kêu gọi mọi người cùng thỉnh nguyện Tổng thống Barrack Obama hãy vượt trên cử chỉ có tính cách biểu tượng là ân xá cho hai chú gà tây theo nghi thức thông thường, mà hãy mừng lễ Tạ Ơn bằng cách chứng tỏ lòng từ ái đối với mọi loài động vật và ăn thuần thực vật.

Nhân viên tay trong của COK đã quay cảnh gà tây con trong trại gà Foster Farms (Fresno, California) để giúp nâng cao ý thức của quần chúng về tình trạng xảy ra cho loài gia cầm. Gà con bị cắt mỏ, cắt móng mà không có thuốc tê. Những gà con bị bệnh, bị thương tích, hoặc yếu đuối đều bị để sang một bên. Sau đó, các bé sẽ bị cho vào máy, nghiền nát khi còn sống, hoặc cho vào bao plastic, châm hơi ngạt cho đến chết.

Gà tây là giống vật có bản chất thích nô đùa, thích tò mò tìm hiểu. Trong trại chăn nuôi, họ bị giam ở nơi chật chội, tối tăm, đầy phân uế... trước khi bị tải đến lò sát sinh.

Nếu lương tâm có chút gì rung động, tất cả chúng ta đều có thể giúp bằng cách lên tiếng nói mạnh mẽ cho những bạn thú vô phương tự vệ. Đó cũng là một hành động tốt, đẹp, văn minh mà mọi người có thể thực hiện được ngay ngày hôm nay, theo phong cách đặc biệt và cao thượng của riêng mình.

http://www.vietnamanchay.com/2015/11/ban-thu-men-yeu-loi-keu-goi-xa-cho-tat.html