Thursday, October 09, 2014

Cõi Thơ: Uống trà với anh (Quỳnh An)

Stay with me, my love, for a little while
Sip this gentle cup of tea as the autumn moon declines
For our heart, a vessel of happiness
And our true nature, an eternal light no less...

Uống trà với anh
Ngày nao bóng xế trăng tà
Em còn kề cận pha trà bên anh?
Đây trà thanh nhẹ trà xanh
Đây người tri kỷ năm canh gối đầu
Trần gian dẫu vạn nẻo sầu
Tin yêu chung thủy phép mầu cùng xây
Mai về cõi thánh phương tây
Nhớ em xin nhớ phút giây... uống trà
Đậm đà tình nghĩa ta-bà
Nghe từng vị ngọt bao la giữa trời
Tâm là hạnh phúc đời đời
Tánh thường miên viễn sáng ngời trong tâm.

~ Quỳnh An

http://www.vietnamanchay.com/2014/10/coi-tho-uong-tra-voi-anh-quynh-an.html