Monday, January 31, 2011

Mua Sắm Hàng Chay: Công ty Thực phẩm Chay Âu Lạc


Âu Lạc Pure Vegetarian Trade & Manufacture Co., Ltd, from Việt Nam is one of the avant-garde vegan food production companies located in Việt Nam. Click here to find out about their company and products (available abroad) in English.

Một trong những công ty tiên phong sản xuất thực phẩm chay và có tầm vóc quy mô ở Việt Nam là Công ty Âu Lạc.

Để biết thêm về các sản phẩm chay đa dạng của Âu Lạc, bạn có thể truy cập trang mạng: http://www.aulac-vegetarian.com/vn