Monday, January 31, 2011

Bạn Thú Mến Yêu: Mèo còn ngủ ngoan (Adorable sleeping cats)

Lắng nghe tiếng nhạc (Listening to music)
The Year of the Cat is coming - but not quite yet! Adorable poses of our cat friends sleeping.

Năm mèo sắp đến, nhưng còn vài ngày nữa cơ! Ảnh các bạn mèo ngủ.

 Ngủ bên mẹ (With mother)


 Ngủ với búp bê (With favorite doll)


Ngủ một mình (I like to sleep alone)

Thoải mái (Feeling quite fine)


Võng và em (Me and my hammock)