Friday, May 06, 2011

Vườn Nhạc: Bông hồng cài áo - A Rose for Your Pocket (Nhất Hạnh/Phạm Thế Mỹ; Duy Khánh)


"A Rose for Your Pocket" is a song adaption from the lyrical classic of the Most Venerable Thích Nhất Hạnh. To read it in full, please click here.

Bông hồng cài áo
Ý & lời: Nhất Hạnh
Nhạc: Phạm Thế Mỹ
Trình bày: Duy Khánh

Một bông hồng cho em
Một bông hồng cho anh
Và một bông hồng cho những ai
Cho những ai đang còn mẹ
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
Như đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm

Mẹ, mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối

Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời

Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không?"
(Biết gì?) Biết là, biết là con thương Mẹ không?

Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
Thì xin anh, thì xin em
Hãy cùng tôi vui sướng đi
Hãy cùng tôi vui sướng đi 


 
A Rose for Your Pocket
Words: Based on the booklet "A Rose for Your Pocket" by the Most Venerable Thích Nhất Hạnh
Music: Phạm Thế Mỹ
Vocals: Duy Khánh
English translation based on "A Rose for Your Pocket"

A rose for you, sister
A rose for you, brother
And a rose for all those
whose mothers are still with us
May your hearts rejoice all the more
Because when dear mother passes
We'll be like flowers without sunshine
Like children without smiles
Feeling we can no longer thrive
Like a starless night sky

Mother is a gentle spring
Mother is the angels' song
Cooling shade from high above
Bright eyes of the moons and stars
A torch in darkness when we've lost our way

Mother is the sweetest sugarcane
Mother is the finest bananas and arecas
The sound of crickets all through the night
The warmth of sunlight across the fields
A boundless treasure of love in this life

One evening when you return home, 

Look closely at your beloved mother
Then ask her,"Mother, do you know?"
(Know what, darling?) "Do you know that I love you?"

A red rose has been placed on your lapel
Please be happy.


http://www.vietnamanchay.com/2011/05/vuon-nhac-bong-hong-cai-ao-rose-for.html