Sunday, August 17, 2014

Lễ Hội Ăn Chay: Tháng Thực phẩm Thuần chay VeganMoFo trên mạng (9/2014)

Sign up by August 27, 2014 for the 5th year of Vegan Month of Food (VeganMoFo), which commences on September 1. Together, let us create a synergy of kindness and joy.

Tháng Thực phẩm Thuần chay VeganMoFo trên mạng (9/2014)
Thiên Ân / Việt Nam Ăn Chay

(VNAC) - Kể từ năm 2009, Tháng Thực phẩm Thuần chay VeganMoFo là một sự kiện thường được nhắc đến trong cộng đồng trường chay. Nhân dịp này nhiều bài vở về nếp sống thuần chay được đồng loạt đăng tải trên hàng trăm trang mạng, thường vào mùa thu mỗi năm.

Năm nay, Tháng Thực phẩm Thuần chay VeganMoFo lần thứ 5 khởi đầu vào ngày 1 tháng 9. Các bài viết về thức ăn thuần chay, mua sắm hàng chay, sinh hoạt thuần chay, kinh nghiệm thuần chay, lý do thuần chay, văn thơ nhạc... thuần chay, v.v. đều được hoan nghênh. Thuần chay (vegan) được định nghĩa là không có sản phẩm động vật, và là một cách biểu lộ lòng quan tâm đến môi trường Mẹ Trái Đất, đến những bạn thú đang lâm vào hoàn cảnh thương tâm, cũng như ngay cả sức khỏe của bản thân.

Tháng Thực phẩm Thuần chay VeganMoFo là một sinh hoạt kết nối những trái tim yêu thích thuần chay - dù bạn có là người thuần chay hay không, và sử dụng ngôn ngữ nào. Đây là lần thứ 3 Việt Nam Ăn Chay tiếp tục đồng hành với Tháng Thực phẩm Thuần chay VeganMoFo.

Để tham gia miễn phí, xin vào trang mạng tiếng Anh VeganMoFo 2014 trước ngày 27 tháng 8 để tên blog của bạn kịp đăng trên danh sách. Bạn cũng có thể gửi bài vở qua trang mạng Việt Nam Ăn Chay kể từ bây giờ cho đến cuối tháng 9: Info@VietnamAnChay.com.

http://www.vietnamanchay.com/2014/08/le-hoi-chay-thang-thuc-thuan-chay.html

Bài liên quan:
Tháng Thực phẩm Thuần chay 2011
Tháng 9, viết về thuần chay (2013)