Tuesday, July 15, 2014

Sự thật về ngành công nghiệp trứng (Mercy for Animals)Hatchery Horrors: The Egg Industry's Tiniest Victims - Camera footage from a Mercy for Animals' undercover investigation at an egg-laying breed hatchery in Iowa, USA.

Sự thật về ngành công nghiệp trứng
Tư liệu: Hiệp hội Nhân đạo Cho Loài vật (Mercy for Animals)
Phụ đề Việt ngữ: Nhóm Nĩa Thay Vì Dao

Hình ảnh được thu lại tại một nông trại sản xuất trứng ở Mỹ cho ta thấy rõ ràng hơn sự thật về công nghiệp trứng.Bài liên quan: