Sunday, July 06, 2014

Góc Đẹp Tâm Hồn: 20 điều giúp cuộc sống thêm ý nghĩa

From the Internet, a few suggestions for a more enjoyable and meaningful life: 1. Have a goal, 2. Smile, 3. Share your happiness, 4. Help those in need...


20 điều giúp cuộc sống thêm ý nghĩa 

1. Có mục tiêu để theo đuổi 
2. Mỉm cười 
3. Biết chia sẻ hạnh phúc cùng người khác 
4. Giúp đỡ khi cần
5. Vô tư
6. Sống hòa hợp tập thể
7. Suy nghĩ tích cực và hài hước hơn
8. Bình tĩnh trước biến cố
9. Tha thứ khi có thể
10. Tìm những người bạn tốt
11. Tin vào sức mạnh tập thể
12. Trân trọng từng phút giây bên gia đình
13.Tự tin
14. Tôn trọng kẻ yếu 
15. Dũng cảm đương đầu với nghịch cảnh
16. Làm việc hết mình
17. Sẵn sàng trước thử thách
18. Đừng sống hoàn toàn vì tiền
19. Biết thư giãn 
20. Hãy là chính mình

Nguồn: Tổng hợp Internet