Monday, July 07, 2014

Truyện Ngắn: Chuyện người trồng ngô

The story of "Growing good corn" (please scroll down for English)

Chuyện người trồng ngô
Nguồn: Internet

Tại vùng trang trại xa xôi, có một người nông dân năm nào cũng trồng được những cây ngô rất tốt. Năm nào ông cũng mang ngô tới hội chợ tỉnh bang và năm nào ngô của ông cũng đạt giải nhất. Ai cũng cho rằng ông có những bí quyết riêng độc đáo. 

Có một lần, một phóng viên phỏng vấn ông và phát hiện ra rằng người nông dân luôn chia sẻ những hạt giống ngô tốt nhất của mình với những người hàng xóm ở các trang trại xung quanh.

Phóng viên hỏi: - Tại sao bác lại chia những hạt giống tốt nhất đi, trong khi năm nào họ cũng đem sản phẩm đến cùng hội chợ tỉnh bang để cạnh tranh với sản phẩm của bác?

Người nông dân thật thà đáp: - Anh không biết ư? Gió luôn thổi phấn hoa và cuốn chúng từ trang trại này sang trang trại khác, từ cánh đồng này sang cánh đồng khác. Nếu những người hàng xóm quanh tôi chỉ trồng được những cây ngô xấu thì việc thụ phấn do gió rõ ràng sẽ làm giảm chất lượng ngô của chính trang trại của tôi. Tức là, nếu tôi muốn trồng được ngô tốt, tôi cũng phải giúp những người xung quanh trồng được ngô tốt đã!

Cuộc sống cũng như vậy. Những người muốn được hạnh phúc phải giúp những người sống quanh mình hạnh phúc. Những người muốn thành công phải giúp những người quanh mình thành công. Giá trị cuộc sống của bạn được đo bằng những cuộc sống mà bạn “chạm” tới.

Growing good corn
Source: Internet

There once was a farmer who grew award-winning corn. Each year he entered his corn in the state fair where it won a blue ribbon. 

One year a newspaper reporter interviewed him and learned something interesting about how he grew it. The reporter discovered that the farmer shared his seed corn with his neighbors.

"How can you afford to share your best seed corn with your neighbors when they are entering corn in competition with yours each year?" the reporter asked.

"Why sir," said the farmer, "didn't you know? The wind picks up pollen from the ripening corn and swirls it from field to field. If my neighbors grow inferior corn, cross-pollination will steadily degrade the quality of my corn. If I am to grow good corn, I must help my neighbors grow good corn."

He is very much aware of the connectedness of life. His corn cannot improve unless his neighbor's corn also improves.

So it is with our lives. Those who choose to live in peace must help their neighbors to live in peace. Those who choose to live well must help others to live well, for the value of a life is measured by the lives it touches. And those who choose to be happy must help others to find happiness, for the welfare of each is bound up with the welfare of all.

http://www.vietnamanchay.com/2014/07/truyen-ngan-chuyen-nguoi-trong-ngo.html