Wednesday, December 11, 2013

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Ba món xốt chay - Đăng Phương (Three vegan sauces)

Three vegan sauces: salad dressing, mushroom sauce, and sweet and sour sauce. For the recipes in English, please write Info@VietnamAnChay.com

Ba món xốt chay
Đăng Phương hướng dẫn

(VNAC) - Làm thế nào để có thật nhanh các loại xốt chay như xốt xà-lách, xốt dầu hào chay, và xốt chua ngọt? Biết cách thực hiện ba món xốt căn bản này sẽ giúp cho buổi ăn chay của chúng ta thêm đậm đà, phong phú.