Friday, December 13, 2013

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Mắm thái chay - Võ Quốc (Shredded veggies and gluten)

Shredded veggies and gluten. For the recipe in English, please write Info@VietnamAnChay.com

Mắm thái chay
Đầu bếp Võ Quốc hướng dẫn

(VNAC) - Món mắm thái chay do đầu bếp Võ Quốc hướng dẫn gồm các nguyên liệu dễ tìm và cách thực hiện đơn giản. Món này để dành trong tủ lạnh được 3 ngày, nhưng có lẽ sẽ được cả nhà thưởng thức trước thời hạn vì... ngon quá.