Wednesday, October 30, 2013

Tin Vui Ăn Chay: Nữ tài tử Trương Bá Chi ăn chay ở Singapore

Hong Kong movie star and singer Cecilia Cheung was recently spotted at Veganburg, an all-vegan burger joint in Singapore. Founder Alex Tan (left) is a long-time veg. Alex writes, "Whether it’s because you wanna pump your health up, or because you wanna combat climate change, or because you love our furry friends, having a veggo meal is the best and easiest way to make a positive impact." Check out their web site for inspiration! 

Nữ tài tử Trương Bá Chi ăn chay ở Singapore
Hòa Bình / Việt Nam Ăn Chay

(VNAC) - Ngôi sao điện ảnh và ca sĩ Hồng Kông Trương Bá Chi (Cecilia Cheung) gần đây xuất hiện tại một nhà hàng bơ-gơ thuần chay ở Singapore. Nhà hàng chay tên VeganBurg được sáng lập bởi Alex Tan, một người trường chay từ hơn 16 năm qua.

Anh Alex chia sẻ: "Dù lý do là vì bạn muốn tăng cường sức khỏe, hoặc muốn giải quyết nạn biến đổi khí hậu, hoặc vì bạn yêu các bạn thú, ăn chay là cách tốt nhất và dễ dàng nhất để tạo một ảnh hưởng tích cực."

Nữ tài tử Trương Bá Chi dùng món bơ-gơ nấm và, theo trang facebook của VeganBurg, đã tỏ ra rất thích thú với món chay này.

http://www.vietnamanchay.com/2013/10/tin-vui-chay-nu-tai-tu-truong-ba-chi.html