Friday, June 14, 2013

Cười Cười Cười: MC bình tĩnh (Calm MC)

Calm MC

MC: Ladies and gentlemen, today we will enjoy an outstanding performance by a nationally and internationally multi award-winning violinist...
Musician (whispering into the MC's ear): Thanks for your accolades, but I'm a pianist!
MC (unfazed): Ladies and gentlemen, our famous violinist has left her violin at home today, so instead she will perform for us some piano solos, which are much more difficult than the violin.

MC bình tĩnh

Một người dẫn chương trình đọc lời giới thiệu:
- Thưa quý bà, quý ông, hôm nay quý vị sẽ được thưởng thức một chương trình vô cùng đặc sắc của một nghệ sĩ vĩ cầm đã nhận được rất nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế...

Nghệ sĩ lại gần nói nhỏ vào tai người dẫn chương trình:
- Cám ơn lời ca ngợi của ông, nhưng tôi là nghệ sĩ dương cầm.

Lúc đó, người dẫn chương trình đọc tiếp, giọng không thay đổi:
- Thưa quý bà, quý ông, hôm nay nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng của chúng ta bỏ quên vĩ cầm ở nhà, nên sẽ cống hiến quý vị tiết mục độc tấu dương cầm, còn khó hơn đàn vĩ cầm nhiều...