Wednesday, June 13, 2012

Bạn Thú Mến Yêu: Heo biết giữ nhà và ăn chay


A pig in Tháp Mười District, Đồng Tháp Province of Việt Nam, a companion in Mr.  Nguyễn Văn Mạo's family, knows how to guard his home quite well. Mép the smart pig also knows to eat vegetarian on full moon, a traditional veg day for Buddhists.

Heo biết giữ nhà và ăn chay
Lê Kết

Đó là con heo của nhà Ông Nguyễn Văn Mạo - ấp 4 xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Con heo này được ông Mạo mua từ người bán heo dạo cách nay hơn 3 năm, người bán heo nói là heo Mọi (có người nói là heo Móng Cái), ông Mạo nói: "khi tôi mới mua nó khoảng 2kg con gái tôi nó thích nên ôm tối ngày, đặt tên cho nó là Mép và cho nó ngủ chung trong nhà, khi được 2-3 tháng nó đã quen, từ đó đến giờ nó ở chung trong nhà, mà hay cái là nó không đi bậy trong nhà, khi nào nó đi thì nó chạy ra ngoài sân. 


Một hôm nó đang ở trong nhà có anh hàng xóm qua chơi bỗng dưng nó chạy tới, hất anh ta không cho anh ta vô nhà, tôi giật mình la nó thì nó dừng lại. Từ đó hễ có ai lạ vào nhà là nó rượt khi nào nhà tôi la nó mới thôi, nó khôn lắm, tôi vỗ vỗ nó kêu nó nằm cửa nào là nó nằm cửa đó".

Con heo này hiện tại đã hơn 100kg, ông Mạo còn cho biết thêm vào các ngày rằm thì cho nó ăn thịt cá là nó không chịu ăn, nó chỉ ăn cơm không. Chị Nguyệt người hàng xóm cũng khẳng định là có thật. Có người hỏi mua giá cao nhưng ông không bán, ông nói: "để nuôi khi nào nó chết tôi chôn chứ không bán".

http://www.khoahoc.com.vn/bandoc/ban-doc/39984_Heo-biet-giu-nha-va-an-chay.aspx