Monday, January 23, 2012

Vườn Nhạc: Xuân này con không về (Duy Khánh) - I Won't Be Home This New Year

In sweet memory of composer Nhật Ngân (1942-2012)
Xuân này con không về
Sáng tác: Trịnh Lâm Ngân
Trình bày: Duy Khánh (1936-2003)