Wednesday, January 18, 2012

Làm Thế Nào Để: Trang hoàng thêm cho buổi tiệc - Carved fruits, roots & vegetables

Displaying carved fruits, roots and vegetables is a fun and wonderful way to enhance the decor for your gathering. Nature doth provide us with many colors and great diversity.
Rau, quả, củ được tỉa đẹp là một cách để trang hoàng thêm cho buổi tiệc của bạn được vui tươi. Thiên nhiên quả thật ban tặng cho ta nhiều sắc màu và sự da dạng.