Thursday, January 19, 2012

Vì Sao Ăn Chay: "Đố Vui Phật Pháp" (Nghệ sĩ Lệ Thủy, Châu Thanh, Đình Trí diễn đọc) - Basics of Buddhism (Audiobook)

Shakyamuni Buddha teaches the practice of compassion, which includes maintaining a vegetarian diet. Many resources are also available in the English language that clearly demonstrate Buddhist support for a cruelty-free lifestyle.

"Đố Vui Phật Pháp" do Phật tử Diệu Kim biên soạn đã được nghệ sĩ Lệ Thủy, Châu Thanh, và Đương Đình Trí phát tâm đọc lại một phần; ngoài ra, đĩa CD còn xen kẽ những giai điệu quê hương. Đoạn giải thích về ăn chay bắt đầu từ 1:18:30, nội dung chủ yếu khuyến khích chúng ta phát triển bản tánh từ bi theo lời Phật dạy. Đây là một tài liệu quý báu, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. (Để tìm đọc trọn bộ quyển "Đố Vui Phật Pháp" gồm 3 tập, quý vị và các bạn có thể bấm vào đây để xem hoặc tải xuống từ trang nhà Quảng Đức.)