Thursday, November 24, 2011

Góc Đẹp Tâm Hồn: Tạ ơn - On Gratitude (Louie Schwartzberg)

On Gratitude
From filmmaker Louie Schwartzberg. Music is by Gary Malkin, narration from Brother David Steindl-Rast.
(Please kindly excuse the smoking and fishing scenes.)


Một phim ngắn của Louie Schwartzberg, nhạc Gary Malkin, thuyết minh Sư huynh David Steindl-Rast.
(Cảnh hút thuốc & câu cá không tránh được, xin thứ lỗi.)

Mỗi ngày là một món quà.
Nên có lòng cảm tạ.
Hãy nhìn quanh ta.
Núi, mây, bầu trời bao la.
Ngay cả thời tiết,
cũng có nhiều khác biệt.
Hãy sống mỗi ngày
Mang sự hiện diện và nụ cười của bạn
làm ân điển gia trì cho người khác.
Đó là một ngày đẹp.