Sunday, September 11, 2011

Vườn Nhạc: Gạo trắng trăng thanh - Hoàng Thi Thơ (Ngọc Cẩm & Nguyễn Hữu Thiết)

A song by Mr. Hoàng Thi Thơ about full moon and harvest season. A time for peace is cherished by all. Singers Ngọc Cẩm and Nguyễn Hữu Thiết (wife and husband) are renowned artists in Việt Nam several decades ago.

"Gạo trắng trăng thanh," một bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, đã đi vào lòng dân tộc. Nhân mùa trăng thanh bình, kính mời bạn đọc cùng thưởng thức qua tiếng hát của đôi danh ca Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết.