Thursday, September 22, 2011

Cõi Thơ: Ngày em bao nhiêu tuổi (Quỳnh An)

Photo by Thúy Anh
The soul is ageless and forever...

Ngày em bao nhiêu tuổi

Em,
Một ngày nào em bước vào đời tôi
Rồi từ đó em và tôi là một
Như bóng với hình
Vô thủy, vô chung
Rất thân quen dù đôi khi như kẻ lạ
Nghìn trùng xa mà gắn bó không rời

Có phải em đến từ cõi trời diệu vợi
Mảnh linh hồn ngự trị xác thân này
Ôi thân xác phù du tựa lá bay

Đường trần em đi đang phủ đầy lá úa
Mùa thu cuộc đời đang lằng lặng về thăm
Nhưng ánh dương cao vẫn rực rỡ muôn phần
Và cây xanh sống bao ngàn niên kỷ
Rợp bóng tùng bát ngát ngõ về Quê...

~ Quỳnh An

http://www.vietnamanchay.com/2011/09/coi-tho-ngay-em-bao-nhieu-tuoi-quynh.html