Wednesday, August 10, 2011

Sức Khỏe Của Bạn: Ăn chay (Bác sĩ Lê Thị Kim Quí)

Dr. Lê Thị Kim Quí, director of Nutrition Center in HCM City, expressed her views on vegetarianism in an interview with host Thu Hiền on Vietnamese television.

Bác sĩ Lê Thị Kim Quí, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TpHCH, bày tỏ ý kiến về ăn chay trong một buổi phỏng vấn với biên tập viên Thu Hiền.