Thursday, August 11, 2011

Bạn Thú Mến Yêu: Trâu yêu dấu

The buffalo, one of the most beloved animals in Asian cultures, is known for his/her quiet loyalty, patience, and sacrifice. Buffaloes plow in the fields and help farmers - they are God's gifts that we should treasure with a grateful heart. 

"Love ever, hurt never." ~ Sri Sathya Sai Baba

Trâu, một trong những loài vật gần gũi nhất trong văn hóa Á Đông: yên lặng, trung thành, nhẫn nại, hy sinh. Trâu cày ngoài ruộng lúa, trâu giúp người nông dân. Trâu là món quà từ Trời mà ta nên trân trọng ân cần.

"Chỉ luôn thương, đừng bao giờ hại." ~ Đức Ngài Sai Baba

http://www.vietnamanchay.com/2011/08/ban-thu-men-yeu-trau-yeu-dau-beloved.html