Monday, July 25, 2011

Thiên Nhiên Thư Giãn: Hoa sứ nhà nàng - Plumeria (Quỳnh An)

Plumeria, how pure are thy petals
Heart of gold, light radiant
Soft scent pleases the surrounding
Plumeria, thy beauty adorns Earth living...

Hoa Sứ ơi, cánh trắng và tinh khiết
Tâm vàng như hào quang rực sáng
Hương em thoảng nhẹ trong bầu không gian
Yêu Sứ nhé, Địa Cầu vẻ đẹp Trời ban...

~ Quỳnh An