Tuesday, April 26, 2011

Biến Đổi Khí Hậu: Khí hậu Nam Cực biến đổi do thủng tầng ozone

"Ozone hole located over the South Pole has been linked with the climate change of the Southern Hemisphere." Australia has been heavily impacted in recent years.
   
Khí hậu Nam Cực biến đổi do thủng tầng ozone
Trúc Quỳnh (Theo Global Daily)
Ngày 23/04/2011

Tầng ozone ở khu vực Nam Cực bị thủng là nguyên nhân khiến khí hậu Nam bán cầu biến đổi nghiêm trọng trong suốt 50 năm qua.

Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học ở trường Khoa học Ứng dụng và Cơ khí thuộc đại học Columbia (Mỹ), lỗ thủng tầng ozone khiến Nam Cực lạnh thêm, làm gió Nam đổi chiều theo hướng từ Tây sang Đông, khiến vành đai khô hạn ở vùng cận nhiệt đới tiến xuống phía Nam làm lượng mưa tăng lên.

Australia là nước chịu tác động nặng nề, với nhiều khu vực gánh chịu khô hạn nghiêm trọng trong những năm gần đây. Kết quả nghiên cứu cho thấy lỗ thủng tầng ozone ở Nam Cực biến đổi 10% sẽ dẫn đến biến đổi khí hậu 35% ở Australia.

Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học tìm ra nguyên nhân thực sự của tình trạng biến đổi khí hậu ở khu vực này, tính từ xích đạo, khiến lượng mưa tăng thêm 10% trong nửa thế kỷ qua.

Phát thải carbon dioxide từ tự nhiên và các hoạt động của con người, phần lớn từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch, là nguyên nhân mà các nhà hoạch định chính sách đang tìm cách cắt giảm để tránh làm tầng ozone bị thủng.

Tuy nhiên, tầng ozone bị phá hoại nặng nề nhất là do việc sử dụng chất CFC trong thương mại và công nghiệp. Chất này gây tác động trên diện rộng ở Nam bán cầu, các nhà nghiên cứu cho biết.

Từ khi Nghị định thư Montreal 1989 được các nước thành viên ký kết để bảo vệ tầng ozone bằng cách loại bỏ chất CFC, hầu như hóa chất độc hại này đã không còn được sản xuất trên thế giới, nên các chuyên gia cho rằng lỗ thủng này sẽ tự vá lại vào giữa thế kỷ này.


http://khoahoc.baodatviet.vn/Home/KHCN/Khi-hau-Nam-Cuc-bien-doi-do-thung-tang-ozon/20114/142179.datviet