Wednesday, February 04, 2015

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Mắm ruốc chay - Võ Quốc (Savory tofu paste)

Savory tofu paste, veganly good with steamed rice
Mắm ruốc chay
Hướng dẫn: Đầu bếp Võ Quốc
Chương trình "Vui Sống Mỗi Ngày"

(VNAC) - Mắm ruốc chay với các nguyên liệu thông dụng như đậu hủ, tương đen, chao, bơ đậu phộng, sả, boa-rô, ớt... rất dễ thực hiện qua sự hướng dẫn dễ hiểu của đầu bếp Võ Quốc.