Thursday, March 17, 2011

Bạn Thú Mến Yêu: Nhật - Chó không bỏ rơi bạn bị thương (Japan - Dog wouldn't leave injured friend behind)

What a touching story! In the wake of the recent calamity in Japan, this noble canine in Mito, Ibarak, northeast of Tokyo did not leave his injured friend behind. (English translation of the clip is available at the end of the post.)

Trong trận thiên tai gần đây tại Nhật, bản tính cao thượng của các bạn chó càng hiển lộ rất rõ ràng. Chó có tình như vậy, mong rằng chúng ta biết tôn trọng các chúng sinh hơn, và việc ăn thịt chó tại Việt Nam sẽ không còn nữa.


Đối thoại giữa hai ký giả Nhật trong đoạn thu hình (bản dịch Nhật sang Anh: Toshiyuki Kitamura; Việt dịch: VietNamAnChay.com):

- Chúng tôi đang ở khu vực Arahama. Dường như có một chú chó. Có một chú chó. Chú có vẻ mệt và bẩn, chắc vừa trải qua nạn sóng thần. Chú trông rất dơ.
- Chú chó có mang vòng cổ, chắc là chó của ai. Có vòng cổ màu bạc. Chú đang run. Dường như rất sợ.
- Ồ, có một chú chó khác. Tôi không biết còn sống hay không.
- Ở đâu?
- Ngay đó. Có một chú chó khác ngay kế bên chú chó đang ngồi. Chú chó không cử động. Tôi không biết chú có sao không.
- Chú chó kia bảo vệ nó.
- Đúng. Chú chó đang bảo vệ bạn. Bởi vậy không muốn mình đến gần họ. Chú cố gắng canh cho chúng tôi đứng xa xa.
- Tôi không nhìn cảnh này được. Rất đau lòng.
- Ô, xem kìa. Nó cử động. Chú chó còn sống. Tôi rất mừng khi thấy chú chó còn sống.
- Phải rồi, phải rồi! Chú chó còn sống.
- Trông chú có vẻ yếu ớt. Mình phải cứu họ sớm. Chúng tôi thật tình muốn cứu họ sớm.
- Tốt quá. Chú chó đứng dậy được.
- Điều đáng kinh ngạc là họ còn sống sau cơn động đất và sóng thần kinh khủng. Thật lạ lùng họ còn sống sót sau tất cả những gì đã xảy ra.

(VNAC) - Hai bạn chó này đã được cứu và điều trị, giờ đây đang ở trong trại tạm cư. Nguyện cầu cho người và vật ở Nhật Bản được gia hộ trong giai đoạn khó khăn này.

English translation of the exchange between the two reporters in the clip (translation courtesy of Toshiyuki Kitamura):

- We are in Arahama area. Looks like there is a dog. There is a dog. He looks tired and dirty. He must have been caught in the tsunami. He looks very dirty.
- He has a collar. He must be someone's pet. He has a silver collar. He is shaking. He seems very afraid.
- Oh, there is another dog. I wonder if he is dead.
- Where?
- Right there. There is another dog right next to the one sitting down. He is not moving. I wonder. I wonder if he is alright.
- The dog is protecting him.
- Yes. He is protecting the dog. That is why he did not want us to approach them. He was trying to keep us at bay.
- I can't watch this. This is a very difficult to watch.
- Oh. Look. He is moving. He is alive. I am so happy to see that he is alive.
- Yes! Yes! He is alive.
- He looks to be weakened. We need to them to be rescued soon. We really want them rescued soon.
- Oh good. He's getting up.
- It is amazing how they survived the tremendous earthquake and tsunami. It's just amazing that they survived through this all.

Thank God they both have been rescued, treated, and brought to a shelter in the area. We are grateful for the efforts of Japan Earthquake Animal Rescue and Support. Deep prayers for Japan, humans and animals alike.