Thursday, March 24, 2011

Sức Khỏe Của Bạn: Dinh dưỡng thuần chay ngăn ngừa & xoay ngược bệnh tim (BS Phạm Văn Toại)

In his article titled "Vegan diet prevents and reverses heart diseases," Dr. Phạm Văn Toại reported on Dr. Caldwell B. Esselstyn's 20-year research on 24 heart patients. Thank you for sharing with the Vietnamese people this useful information, Dr. Toại.

Dinh dưỡng thuần chay ngăn ngừa & xoay ngược bệnh tim

BS Phạm Văn Toại
Ngày 8 tháng 3, 2011

Từ việc tổng kết những tài liệu y học, và so sánh một số vùng trên thế giới, ở đó người dân không bao giờ bị bệnh tim, hay bị chết vì nhồi máu cơ tim, BS. Caldwell B. Esselstyn (Hoa Kỳ) khám phá ra rằng chính việc tiêu thụ thực phẩm hàng ngày là đầu mối của tất cả vấn đề.

Được sự cộng tác của khoa tim mạch, các đồng nghiệp đã gởi đến cho ông 24 bệnh nhân đang bị bệnh tim mạch khá nặng. Các bệnh nhân này đã trải qua phẫu thuật tim cả lần thứ nhất và lần thứ hai đều thất bại. Và có 5 trong số các bệnh nhân này được các chuyên gia tim mạch đánh giá là không thể sống sót qua năm. Ông bắt đầu hướng dẫn họ chuyển qua lối dinh dưỡng bằng thực vật, và theo dõi.

Trong 5 năm đầu tiên, đích thân ông khám bệnh cho mỗi bệnh nhân 2 tuần một lần. Ông xem xét chi tiết khẩu phần ăn của họ, lấy máu thử các xét nghiệm sinh hóa, theo dõi cân nặng và đo huyết áp. Trong 5 năm tiếp theo, ông gặp họ 4 tuần một lần. Vào cuối năm thứ 10, tất cả các bệnh nhân đều đã khá hơn rất nhiều và tự họ có thể làm lấy một số việc để theo dõi bệnh cho mình. Tổng kết nghiên cứu sau 12 năm thực hiện và gặp lại tất cả các bệnh nhân một lần nữa. Vào 8 năm sau đó, ông tổng kết lại lần thứ hai để đúc kết thành một nghiên cứu hoàn chỉnh 20 năm.

Điều thú vị là 5 bệnh nhân được các chuyên gia tim mạch đánh giá rằng không thể sống sót qua năm, vẫn tiếp tục sống sau 20 năm theo dõi. 


http://www.khoahocphothong.com.vn/news/detail/8520/dinh-duong-thuan-chay-ngan-ngua-&-xoay-nguoc-benh-tim.html