Thursday, February 24, 2011

Vườn Nhạc: Em yêu cây xanh (Xuân Mai)

A children's song titled "I love green trees," written by Hoàng Văn Yến and performed by young pop star Xuân Mai. It goes:

I love to plant lots of green trees
For birds to dance on branches
The playground will have plenty of shade
And my school all kinds of pretty flowers

My teacher teaches me to love green trees
Trees have flowers and ripe fruits on branches
Being happy, I will grow fast
For the spring season to be mine always.

Em yêu cây xanh
Sáng tác: Hoàng Văn Yến
Trình bày: Xuân Mai

Em rất thích trồng nhiều cây xanh
Cho con chim nhảy nhót trên cành
Sân chơi sẽ có nhiều bóng mát
Cho trường em muôn hoa đẹp xinh

Cô giáo dạy em yêu cây xanh
Cây có hoa quả chín trên cành
Vui mừng vui em sẽ lớn nhanh
Để mùa xuân mãi mãi của em