Thursday, February 10, 2011

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Bún riêu chay (Nguyễn Diệu Thảo)

Vietnamese Vegan Riêu Noodle Soup - video instruction in Vietnamese language. A picture is worth a thousand words, and a video is worth a thousand pictures. If you're interested in this dish and the video is still not quite self-explanatory, please let us know for a written recipe in English: Info@VietNamAnChay.com

Món Bún Riêu Chay do cô Nguyễn Diệu Thảo hướng dẫn trong chương trình Khéo Tay Hay Làm. Nguyên liệu dễ tìm, hướng dẫn dễ hiểu, thanh nhẹ dễ dùng.