Sunday, January 23, 2011

Vườn Nhạc: Vì Đó Là Em - Because It's You

In the discussion of unplanned pregnancies in the previous post, some of us are reminded of a romantic song titled "Because It's You" by Ms. Diệu Hương. At some deeper level, it's about a kind of unconditional love, whether or not the object of our affection is known - who s/he is, where does s/he come from, what will s/he be tomorrow. In the presence and glory of Love, all that dissipates, leaving room for what truly matters.

In this world, we can observe a glimpse of this beauty in a mother's love or the love that spiritual teachers reserve for sentient and non-sentient beings. Vocals by Mr. Quang Dũng, a popular Vietnamese singer. Thanks to NhatTanLa for creating this video.

"Vì Đó Là Em," một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương, trình bày qua tiếng hát ca sĩ Quang Dũng.

Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Không cần biết em ngày sau...

Đây là một góc cạnh của tình yêu vô điều kiện, mà trên Địa Cầu này được thể hiện phần nào qua tình thương của người mẹ hoặc những bậc thầy tâm linh dành cho chúng sinh. Dù "em" là ai, ta vẫn yêu thương với tấm lòng trân trọng. Cám ơn bạn NhatTanLa thực hiện video. Mời các bạn thưởng thức...